Handle bar for KTM Duke 390

KTM Duke 390

Handle bar for KTM Duke 390